חידוש מטבח

חידוש מטבע מעץ מלא או מכל חומר אחר בכל צבע..מחיר לפי הצעת מחיר